Concerta, wat zijn de gevolgen?

Weet u wat de gevolgen zijn van Concerta? Slikt u dit of uw kinderen?

Het is verstandig hier bij stil te staan. Over de gevolgen van het gebruik van deze medicijnen lezen we niets. Wat wel bekend is:

Concerta is een medicijn dat wordt gebruikt om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en narcolepsie te behandelen. Zoals bij elk medicijn kunnen er bijwerkingen optreden bij het gebruik van Concerta. Hieronder vindt u enkele mogelijke gevolgen van het gebruik van Concerta:

  1. Bijwerkingen: Enkele veel voorkomende bijwerkingen van Concerta zijn hoofdpijn, slapeloosheid, buikpijn, misselijkheid, droge mond, angst en nervositeit. Andere mogelijke bijwerkingen zijn verminderde eetlust, gewichtsverlies, hartkloppingen, duizeligheid, verhoogde bloeddruk, vermoeidheid, prikkelbaarheid en agressie.
  2. Misbruik en verslaving: Concerta bevat methylfenidaat, een stimulerend middel dat kan leiden tot misbruik en verslaving bij sommige mensen. Mensen die Concerta gebruiken zoals voorgeschreven, lopen meestal geen risico op verslaving. Het misbruiken van Concerta kan echter leiden tot gevaarlijke bijwerkingen en gezondheidsproblemen.
  3. Effect op groei en ontwikkeling: Concerta kan de groei en ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Langdurig gebruik van Concerta kan leiden tot een vertraagde groei en gewichtstoename bij kinderen.
  4. Cardiovasculaire effecten: Concerta kan de bloeddruk en hartslag verhogen, waardoor het risico op cardiovasculaire problemen, zoals hartaanvallen en beroertes, toeneemt. Mensen met bestaande hart- en vaatziekten moeten extra voorzichtig zijn bij het gebruik van Concerta.
  5. Psychologische effecten: Concerta kan ook psychologische effecten hebben, zoals angst, depressie en prikkelbaarheid. Mensen met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen moeten extra voorzichtig zijn bij het gebruik van Concerta.

Als uw kind medicatie voorgeschreven krijgt, en u de mogelijke bijwerkingen leest? Kiest u dan voor symptoom bestrijding? Of toch liever de oorzaak aanpassen?